Ivana Holzbachová

"K čemu je dobrá válka?" Glosa

2019

Studia philosophica 66/1

Rozprava o štěstí

2016

Studia philosophica 63/2

Stephen Toulmin, postmoderna a vývoj vědy

2016

Studia philosophica 63/2

T. G. Masaryk a židovství

2016

Studia philosophica 63/2

Hovory s Lévi-Straussem

2015

Studia philosophica 62/2

Pierre Manent, Lidská obec

2014

Studia philosophica 61/1

Tainova kritika společenské smlouvy

2014

Studia philosophica 61/2

Tainovo pojetí společnosti a státu

2014

Studia philosophica 61/1

Maria Ossowska, Měšťanská morálka

2013

Studia philosophica 60/1

Tainovo pojetí vědy

2013

Studia philosophica 60/2

Brněnská Jednota filozofická

2012

Studia philosophica 59/2

Konec velkého vyprávění?

2012

Studia philosophica 59/2

Úvod do sociohistorie

2012

Studia philosophica 59/2

7. Kantovský vedecký zborník

2011

Studia philosophica 58/2

Člověk – dejiny – kultúra III

2010

Studia philosophica 57/2

Voltairovo pojetí náboženství

2010

Studia philosophica 57/1

Potřebujeme filosofii přežití?

Studia philosophica 56/1-2