195905

Svoboda, Praha

1968

210 Pages

ISBN 80-205-0311-0

Karteziánské meditace

Edmund Husserl

Translated by Marie Bayerová

Kniha zakladatele moderní fenomenologie vznikla z přednášek, které uskutečnil na Sorbonně a Štrasburku v roce 1929. Karteziánské meditace navazují organicky na Husserlův hlavní vzor Reného Descarta a jeho Meditace o prvotní filozofii. Sám autor je považuje za vcelku povedený souhrn své vlastní filozofie. Vedle dalších jeho pokusů o systematické vyložení fenomenologického systému je tento pokus snad nejhutnější a nejpregnantnější.

Publication details

Full citation:

Husserl, E. (1968). Karteziánské meditace, 2nd edn., transl. M. Bayerová, Svoboda, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.