Repository | Book | Chapter

195806

(1967) Realita slova Máchova, Praha, Československý spisovatel.

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

Jan Patočka

pp. 183-207

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1967)., Čas, věčnost a časovost v Máchově díle, in R. Grebeníčková & O. Králík (eds.), Realita slova Máchova, Praha, Československý spisovatel, pp. 183-207.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translations

Temps, éternité et temporalité dans l'oeuvre de Mácha

1991

Jan Patočka

in: L'écrivain, son "objet", Paris : P.O.L Editeur

Zeit, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Máchas Werk

1987

Jan Patočka

in: Kunst und Zeit, Stuttgart : Klett-Cotta

Re-editions