133383

(1986) Studia Filozoficzne 242-243.

Podział czy rozproszenie rozumu?

O dyskusji między Habermasem i Foucault

Bernhard Waldenfels

Translated by Barbara Markiewicz

pp. 59-69

Publication details

Full citation:

Waldenfels, B. (1986). Podział czy rozproszenie rozumu?: O dyskusji między Habermasem i Foucault. Studia Filozoficzne 242-243, pp. 59-69.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of