132460

Avesta, Istanbul

2010

193 Pages

ISBN 9786055585204

Metabole
vol. 1

Fenomenolojiye Giriş

Bernhard Waldenfels

Translated by Mesut Keskin

Denemeci şıklığıyla Bernhard Waldenfels, başlangıçlarından itibaren 20. yüzyıla sadece eşlik etmeyen, aynı zamanda günümüz felsefesinin dünya çapında en güçlü paradigmalarından olan bir düşünmeye girişi bu çalışmasıyla sunar. Bu girişte, Husserl, Scheler, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Ricoeur, Schütz, Gurwitsch, Ingarden, Patocka ve Paci gibi Fenomenoloji hareketinin büyük düşünürlerini tanıtırken Fenomenolojinin sıfır noktasından marjlarına ve responsif başlangıçlarına uzanan global tarihini gözler önüne serer. Bununla birlikte -insan ve sosyal bilimlerden mantık ve matematik dahil dil, sanat ve din bilimlerine kadar uzanan- bilimlerle canlıalışverişe yol veren fenomenolojik çalışmanın bizzat kendisini sistematik açıdan ortaya koyar. Fenomenolojinin zikzak hareketlerini, provizyon, vizyon ve revizyonlarını göstermenin yanısıra marksizm, analitik felsefe, hermeneutik ve yapısalcılık gibi çağdaş düşün akımlarıyla ihtilaf, bu çalışmanın önemli hatlarını oluşturur.

Publication details

Full citation:

Waldenfels, B. (2010). Fenomenolojiye Giriş, transl. M. Keskin, Avesta, Istanbul.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.