Repository | Book | Chapter

126126

(1998) Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun, Shanghai, Shanghai Yiwen Chubanshe.

Wenhua nei yu wenhuaj de lijie jiqi keneng de tiaojian

Elmar Holenstein

pp. 395-415

Publication details

Full citation:

Holenstein, E. (1998)., Wenhua nei yu wenhuaj de lijie jiqi keneng de tiaojian, in L. Ni (ed.), Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun, Shanghai, Shanghai Yiwen Chubanshe, pp. 395-415.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

L'herméneutique interculturelle

1994

Elmar Holenstein

Revue de théologie et de philosophie 126