Repository | Book | Chapter

112996

(1909) Vvedenie v psichologiju, St. Petersburg, Provintsiia.

Psikhicheskaya deystvitelnost, yeya kachestva i zakonomernost

Alexander Pfänder

pp. 164-368

Publication details

Full citation:

Pfänder, A. (1909). Psikhicheskaya deystvitelnost, yeya kachestva i zakonomernost, in Vvedenie v psichologiju, St. Petersburg, Provintsiia, pp. 164-368.

This text is available for download in the following format(s)