105784

Klett-Cotta, Stuttgart

1990

319 Pages

ISBN 3608914625

Jan Patočka: Ausgewählte Schriften
vol. 3

Die natürliche Welt als philosophisches Problem

Phänomenologische Schriften I

Jan Patočka

Edited by Klaus Nellen, Jiři Němec

Translated by Eliška Melville, Ralph Melville

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1990). Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I, transl. E. Melville & R. Melville, Klett-Cotta, Stuttgart.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého