149652

Kluwer, Dordrecht

1988

276, xxiv Pages

ISBN n/a

Phaenomenologica
vol. 110

Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine

Jan Patočka

Translated by Erika Abrams

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého