141235

(1942) Naše doba 49 (3).

V. Čermák, O podstatě práva

Jan Patočka

pp. 186

Publication details

Review of: Čermák Vladislav, O podstatě práva: Zároveň rozbor normativní teorie, Orbis, Praha, 1940.

Full citation:

Patočka, J. (1942). Review of O podstatě práva by Vladislav Čermák. Naše doba 49 (3), pp. 186.

This document is unfortunately not available for download at the moment.